TimeBit mở bán KRS token lần thứ 3 với tổng số 100 triệu KRS

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2020, TimeBit thông báo IEO lần thứ 3 của KRS token sẽ được tiến hành cho đến khi bán hết với tổng số 100 triệu Kairos token. KRS token sẽ được chuyển qua IEO cho các nhà đầu tư với một sốđiều kiện.

Chi tiết IEO của Mã thông báo KRS vào ngày 25 tháng 4 năm 2020:

– Tổng số IEO 100M KRS
– Thời gian: 25 tháng 4 cho đến khi bán hết.
– Giới hạn mua theo Cấp sao (cấp sao được xác định cho đến ngày 24 tháng 4)
—- 1 sao: 10,000 KRS
—- 2 sao: 50,000 KRS
—- 3 sao: 300,000 KRS
—- 4 sao: 1,000,000 KRS
—- 5 sao: 3,000,000 KRS

Chi tiết mua bán KRS currency sẽ được TimeBitex cập nhật đầy đủ trong tài khoản của mỗi thành viên.