Advantages of Timebitex | share 80% profit| attractive trading price

Ưu điểm của Timebitex - Thanh khoản được chia sẻ giữa các đối tác sàn giao dịch

Advantages of Timebitex
Chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn

Kiếm tới 80% chia sẻ lợi nhuận từ phí giao dịch cho các đối tác trao đổi. Một mình, nền tảng của bạn không là gì, nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ là người khổng lồ trong thị trường trao đổi tiền điện tử.

Share Depth
Chia sẻ sâu

Các đối tác trao đổi chia sẻ thanh khoản sâu trên hệ thống trao đổi đám mây, có được mức giá giao dịch hấp dẫn nhất.

Users’ data control
Kiểm soát dữ liệu người dùng

Đối tác trao đổi có quyền sở hữu của người dùng đã đăng ký