4 bước để đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Timebit

Làm cách nào để đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch TimeBit? Vui lòng xem video này và làm theo 4 bước để trở thành thành viên của TimeBitex.

1, Truy cập liên kết https://timebitex.com/ trong trình duyệt internet của bạn. Nhấp đăng ký để đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch TimeBit.
2, Sau đó, bạn sẽ thấy một đăng ký biểu mẫu, bạn phải điền thông tin cá nhân: quốc gia, địa chỉ email, số phông chữ, thiết lập mật khẩu của bạn và xác nhận mật khẩu của bạn.
Sau đó, bạn nhập ID của nhà tài trợ của bạn vào ô Mã thư mời.
Kết thúc bằng cách nhấp vào nút Đăng ký.
3, Một liên kết kích hoạt sẽ được gửi đến email của bạn. Vui lòng đăng nhập email của bạn. Sau đó nhấp vào nút Kích hoạt để gửi email hoạt động và hoàn tất quá trình đăng ký
4, Truy cập trang web giao dịch tiền điện tử timebitex.com và đăng nhập tài khoản của bạn để bắt đầu đầu tư và nâng cấp thành viên VIP.
Khi bạn đã đăng ký thành công, TimeBitex sẽ đặt mã và liên kết giới thiệu của bạn để bạn có thể sử dụng chúng để mời bạn bè.

>>> Xem video khác tại đây
>>> Xem thêm Mua bán tiền điện tử trên sàn TimeBit, đặt lệnh trên sàn TimeBitex